Abeno News

Abeno News阿倍高ニュース

3学期 始業式を実施しました。

3学期がスタートし始業式を行いました。SHRで点呼後、係りの先生の放送指示で全学年体育館に集合し、予定通り1限目に実施しました。校歌斉唱、学校長訓話、部活動表彰(美術部)、生活指導部長よりお話し、進路指導部長よりお話しがありました。

終了後は3年生が学年集会を行い、2限目より授業を実施しました。